Normal_sigarettenpak

Striktere regels voor de verkoop en marketing van sigaretten moeten jongeren ontmoedigen om te gaan roken. Woensdag stemde het Europees Parlement in met een eerder bereikt akkoord tussen lidstaten. Dat meldt de Telegraaf.

Een van de regels is dat de waarschuwingen over de schadelijke gevolgen van het roken veel groter op het pakje moeten komen te staan dan nu het geval is. De waarschuwing beslaat nu nog dertig tot veertig procent van de voor- en achterkant; dat moet worden opgeschroefd naar 65 procent. Daarnaast worden verpakkingen met minder dan twintig sigaretten verboden. Sigaretten met een vanille- of mentholsmaak zullen bovendien langzaam van de Europese markt moeten verdwijnen, vanuit de gedachte dat tabaksproducten moeten smaken als tabaksproducten.

Over de elektronische sigaret (e-sigaret) bestaat al langere tijd onenigheid tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Het parlement ziet de e-sigaret als hulpmiddel voor verstokte rokers om te stoppen, terwijl lidstaten waarschuwen dat de e-sigaret jongeren tot roken zou kunnen aanzetten. In het akkoord is nu afgesproken dat e-sigaretten niet als medicijn worden aangeduid tenzij ze bewust aangeprezen worden als hulpmiddel om van het roken af te komen.

De tabaksindustrie verzet zich met hand en tand tegen het strenger maken van de Europese wetgeving. Jaarlijks sterven naar schatting 700.000 mensen in de EU aan de gevolgen van roken.

© Nationale Zorggids