Normal_criminele_vrouwen_meisjes

Het merendeel van de jongeren die jeugd-tbs krijgen opgelegd komt opnieuw in aanraking met de politie. Van de jongeren die PIJ-maatregelen (Plaatsing  in Jeugdinrichting) krijgen opgelegd pleegt tachtig procent binnen tien jaar opnieuw strafbare feiten. Ongeveer de helft van de jeugdige tbs'ers  gaat binnen twee jaar al opnieuw de fout in, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. Dat meldt de Volkskrant.

Desondanks doet Justitie er alles aan om het systeem te laten slagen. In 2007 werd er aan behandeling ruim 300 euro per jongere per dag uitgegeven. In 2012 is dat bedrag gestegen naar 563 euro, volgens cijfers van de Algemene Rekenkamer. Vanaf 1 april wordt het bovendien mogelijk om jongeren langer binnen te houden.

Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familierecht aan de Universiteit van Tilburg, is niet optimistisch:  'De cijfers stemmen niet vrolijk.' Hij noemt het systeem van jeugd-tbs een 'black box', waarin lange tijd niemand precies wist wat het resultaat is van een bepaalde behandeling. 'We weten nog steeds te weinig over wat wel werkt en wat niet. Maar er is nu wel een begin gemaakt met effectiviteitsmetingen', aldus de hoogleraar.

De PIJ-maatregel is de zwaarste maatregel in het jeugdstrafrecht, bedoeld voor tieners bij wie gewone detentie tekort schiet. Het ministerie van Justitie hoopt op een verbetering door het voortaan langer binnenhouden van de zwaarste categorie jonge criminelen. Met de nieuwe wet, die op 1 april ingaat, kan een PIJ-maatregel na zes jaar worden omgezet in gewone tbs voor onbepaalde tijd. Vlaardingerbroek denkt dat dat een oplossing kan zijn. 'Op die manier kun je jongeren zo lang behandelen als echt nodig is, ook als zij na zes jaar de behandelaren allang beu zijn.'

© Nationale Zorggids