Normal_jeugddetentie

Het aantal gesloten plaatsingen van ontspoorde jongeren op last van de rechter is in de provincie Groningen flink gedaald. Deze daling in de gesloten opvang van jongeren is uniek in Nederland. De verbetering is het resultaat van een pilot met het verbeterprogramma In voor zorg!. Dat meldt Zorgvisie.

In voor zorg! is een verbeterprogramma voor de langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid en Vilans. Dankzij dit programma werken de instanties Bureau Jeugdzorg Groningen, jeugd- en opvoedhulp Elker en de gesloten jeugdzorginstelling Wilster beter samen. De instanties bleken eerder volledig langs elkaar heen te werken.

Door de verbeterde samenwerking is ook de zorg voor jongeren met ernstige problemen beter geworden en is het aantal plaatsingen in een gesloten opvang gedaald. De daling in de gerechtelijke gesloten opvang van jongeren is uniek in Nederland. In de provincie Groningen gebeurt vrijheidsbeneming nu alleen nog als het echt nodig is.

De drie instanties hadden ieder afzonderlijk goede protocollen voor jongeren die op last van de kinderrechter een maatregel krijgen voor gesloten behandeling. De procedures waren echter niet goed op elkaar afgestemd waardoor veel jongeren tussen wal en schip belandden. Nu werken de instanties als keten en wordt intensief samengewerkt met de jongeren en hun ouders. Bureau Jeugdzorg Groningen toetst het bewaakt het hele proces vanaf het eerste contact

© Nationale Zorggids