Normal_13945231550064_1

(Novum) - Aan een jarenlange stijging van het aantal alcoholvergiftigingen lijkt een einde gekomen. In 2012 werden 5300 mensen op een spoedeisende hulpafdeling behandeld voor een alcoholvergiftiging. Dat is een tikkeltje meer dan in 2011, blijkt dinsdag uit cijfers van VeiligheidNL.

De toekomst moet volgens de stichting uitwijzen of deze stabilisatie wordt gevolgd door een daling. Sinds 2003, toen er nog maar 1500 opnames waren, is het aantal opnames steeds toegenomen. Alleen in 2010 was sprake van een daling, maar het jaar daarna steeg het aantal opnames des te harder. Inmiddels ligt het aantal dus 3,5 keer zo hoog als in 2003.

De stijging in vergelijking met 2003 komt vooral voor rekening van de groep 15 tot 24-jarigen. Het aantal behandelingen in die groep vervijfvoudigde. Van de opgenomen mensen is 63 procent man. Alleen bij de 10 tot 14-jarigen zijn meisjes in de meerderheid.

Ook bij ongevallen of geweld door alcohol is een stijging te zien. In 2012 zijn vijftienduizend verwondingen behandeld waarbij alcohol mede de oorzaak was van het geweld of het ongeval. Dat is in tien jaar tijd een stijging van 74 procent. Wel benadrukt VeiligheidNL dat niet altijd wordt geregistreerd of alcohol een rol speelt, waardoor het werkelijke aantal alcoholgerelateerde verwondingen waarschijnlijk hoger ligt.