Normal_bier_proost_alcohol_drank

In de loop van dit jaar zal door vrijwel alle gemeenten een beleid worden uitgestippeld in de aanpak van alcohol. De meeste gemeenten hebben het voornemen om hierbij specifieke alcohol-toezichthouders in te zetten. Dat blijkt uit een rondgang van het Trimbos-instituut langs 25 Nederlandse gemeenten.

Voorheen werd de problematiek rond alcohol vooral bestreden met voorlichting en campagnes. De meeste gemeenten kiezen nu voor een beleid met educatieve en handhavende maatregelen. Toezichthouders met een speciale Drank- en Horecawet bevoegdheid zullen worden ingezet voor de controle op de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik. Hiervoor zullen in Nederland zo'n 400 extra BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) worden ingezet.

Sommige gemeenten geven aan gebruik te willen maken van jonge mysteryshoppers bij de handhaving, om te voorkomen dat controleurs te snel herkend worden. Dit is nu nog verboden, maar ervaringen in het buitenland leren dat handhaving vaak verbetert door inzet van mysteryshoppers. Zo kan efficiënter worden vastgesteld of alcoholverstrekkers zich houden aan de leeftijdsgrens.

Van gemeenten wordt verwacht dat ze per 1 juli 2014 een zogenoemd Preventie- en Handhavingsplan voor alcohol hebben vastgesteld volgens de vernieuwde drank- en Horecawet. Een voorbeeld van een gemeente waarin dit al eerder is opgepakt is Rotterdam. De stad presenteerde vorige week cijfers waaruit bleek dat het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is gehalveerd. Dit is vooral te danken aan de samenhangende aanpak waarin handhaving onderdeel is van preventie.

Wethouder in Rotterdam Hugo de Jonge benadrukt het belang van toezicht: 'We moeten voorkomen dat jongeren hun toekomst verblowen of verdrinken. Daarom is het zo belangrijk om grenzen te stellen, over te dragen en te bewaken.'

© Nationale Zorggids