Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Het Tweede Kamerlid Vera Bergkamp heeft een amendement ingediend voor aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) om te zorgen dat jongeren die de jeugdzorg verlaten, betere nazorg krijgen. Voor een deel van deze jongeren leidt het gebrek aan nazorg tot grote problemen zoals dakloosheid, uitbuiting of criminaliteit. Dat meldt de Federatie Opvang.

Bijna 9000 jongeren per jaar melden zich aan bij een opvanghuis omdat ze zonder onderdak zitten en geen hulp van ouders of familie krijgen bij het zelfstandig worden. Veel van deze jongeren hebben een verleden in de jeugdzorg, die ophoudt zodra een jongere achttien jaar wordt. Volgens de Federatie Opvang is een artikel in de wet hard nodig om het beleid voor deze groep kwetsbare jongeren concreet te maken.

Met de wetswijziging moet officieel geregeld worden dat gemeenten in hun beleidsplan voor de WMO aangeven op welke manier zij nazorg regelen voor jongeren die na hun achttiende nog enige tijd begeleiding of bescherming nodig hebben. Volgens Bergkamp dreigt een groep jongeren nu tussen wal en schip te vallen vanwege hun leeftijd en het stoppen van hulp. Zij stelt dat in de wet geregeld moet worden dat er een goede aansluiting komt tussen de Jeugdwet en de WMO.

Het wetsvoorstel voor de WMO zal naar verwachting deze maand in de Tweede Kamer worden behandeld.

© Nationale Zorggids