Normal_5404260332_39e24388e4_z

De praktijk- en kennisontwikkeling van het project Alert4you is officieel overgedragen door het Kinderfonds aan het Nederlands Jeugdinstituut. Het project stimuleert een structurele samenwerking tussen zorgprofessionals en de kinderopvang. Inmiddels zijn er door Alert4you rond de 1000 samenwerkingsverbanden met 80 gemeenten opgezet. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Alert4you is in het leven geroepen om de basisvoorzieningen voor jonge kinderen sterker te maken. Dit gebeurt door de samenwerking tussen verschillende opvoedexperts te stimuleren. Wanneer medewerkers van de kinderenopvang en zorgprofessionals op de groep of in de klas samenwerken is dit zeer effectief voor ouders en kinderen, zo bleek de afgelopen 7 jaar. Alert4you concentreert zich op het inzetten van  zorgprofessionals als coach voor de pedagogisch medewerkers, als sparringpartner voor stafmedewerkers, als trainer maar voorals als collega. 
 
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de uitvoering van het project nu overgenomen van het Kinderfonds. Naast het blijven stimuleren van de krachtenbundeling van zorg- en kinderopvang medewerkers, gaat het instituut de komende tijd landelijke en regionale bijeenkomsten over Alert4you organiseren. Daarnaast gaat het Jeugdinstituut de website beheren, blijft ze vragen die vanuit de praktijk komen beantwoorden en zetten ze in op de deskundigheidsbevordering van de Alert4you-coaches.
 
Het Nederlands Jeugdinstituut wil ook onderzoek doen naar het welbevinden van kinderen uit de jeugdzorg die sneller een weg terugvinden in de reguliere kinderopvang of het reguliere onderwijs. Ook willen ze onderwijs meer betrekken bij de al bestaande samenwerking tussen opvang en zorg. 
 
© Nationale Zorggids