Normal_normal_mantelzorg

Thuiszorgorganisatie Evita Zorg start donderdag 24 april, in samenwerking met Sociëteit Nebo en welzijnsorganisatie Voor Welzijn, vier praktische cursussen voor mantelzorgers. Iedere cursusavond komt er één thema aan bod: dementie, persoonlijke verzorging, het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en de veranderingen in de zorg vanaf 2015. De vier cursussen zijn voor ervaren en beginnende mantelzorgers. De door zorgprofessionals gegeven cursussen zijn los van elkaar te volgen, kosteloos en worden gegeven in Sociëteit Nebo in Den Haag. Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Natalie Bommeljé, directeur van Evita Zorg: “Het kan iedereen plotseling overkomen. Van de een op de andere dag ben je mantelzorger van een partner, ouder of iemand uit je directe omgeving. De vier praktische cursussen zorgen ervoor dat een mantelzorger net even wat steviger in de schoenen staat en beter is voorbereid op zijn of haar taak.”
 
Er worden vier cursusavonden georganiseerd:
 
1. Dementie, hoe ga je ermee om? Donderdag 24 april 2014
Tijdens deze cursus krijgt de mantelzorger kennis en vaardigheden aangereikt over hoe om te gaan met een naaste met het ziektebeeld dementie. Er wordt aandacht besteed aan de verschijnselen, vormen en fases van dementie en de verschillende benaderingswijzen.
 
2. Persoonlijke verzorging, hoe ondersteun ik? Donderdag 22 mei 2014
Wassen, aankleden, toiletgang en tiltechnieken. Het zijn praktische zaken waarover de mantelzorger tijdens deze cursus wordt geïnformeerd.
 
3. Mantelzorger, hoe zorg je voor jezelf? Donderdag 4 september 2014
Deze cursus biedt de mantelzorger inzicht, kennis en vaardigheden om de balans te behouden tussen eigen draagkracht en draaglast in de ondersteuning van de naaste. Het herkennen en voorkomen van overbelasting staat centraal in deze cursus.
 
4. Wegwijs in zorgland, wat verandert er in 2015? Donderdag 6 november 2014
Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in zorgland. De gemeente krijgt een belangrijke rol en ook de rol van de verschillende hulpverlenende instanties verandert. In deze cursus praten we u bij en schetsen we de mogelijke gevolgen voor u.
 
Aanmelding noodzakelijk
Alle mantelcursussen zijn kosteloos en vinden plaats in Sociëteit Nebo, Floris Arntzeniusplein 65 te Den Haag. De cursussen starten om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan telefonisch bij Kim van Dijk op 070-3141600 of via k.vandijk@evitazorg.nl  o.v.v. Mantelzorgcursus, de datum, uw telefoonnummer en e-mailadres. Aanmelden voor de eerste cursus op 24 april kan tot vrijdag 18 april a.s.
 
© Nationale Zorggids