Normal_gevangenis_gevangen_still

(Novum) - De sfeer in jeugdgevangenissen is de afgelopen jaren een stuk beter geworden. De opgesloten jongeren zeggen voldoende ondersteuning van de medewerkers te krijgen en ervaren geen bovenmatige repressie. Dat blijkt uit de rapportage justitiële jeugdinrichtingen 2013 over leef-, leer- en werkklimaat in de negen jeugdgevangenissen, schrijft de Volkskrant maandag.

De Algemene Rekenkamer omschreef de jeugdgevangenissen in 2007 nog als onveilige plekken waar jongeren nauwelijks worden behandeld. Vijf jaar later oordeelden de rekenmeesters dat de detentie en behandeling van veroordeelde jeugd in justitiële jeugdinrichtingen was verbeterd.

Hoofdonderzoeker Peer van der Helm zegt in de krant dat het leefklimaat in de jeugdgevangenissen nu heel behoorlijk is. "In een paar jaar zijn grote stappen gezet." De sfeer in de jeugdgevangenis zou ongeveer gelijk worden beoordeeld als die in andere jeugdinstellingen. Het aanbieden van scholing werkt positief.

Vooral de jongeren met straffen tot enkele maanden zijn beter af. Op de afdelingen voor de zwaarder gestraften is het klimaat slechter. De vaak agressieve delinquenten tot 24 jaar die daar verblijven zijn verhard en zien de toekomst somber in. Het is lastig contact met deze groep te maken, hoewel dat in sommige jeugdgevangenissen wel lukt.

Voor het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en de Hogescholen Leiden en Windesheim, vulden onder anderen 247 jonge gedetineerden een enquête in. Het wordt binnenkort gepresenteerd.