Normal_kinderen

(Novum) - Ouders zijn bang dat hun kind minder aandacht krijgt als er meer kinderen met een beperking in de klas komen door de invoering van de Wet passend onderwijs. Uit onderzoek van Centron dat werd uitgevoerd in opdracht van het programma Altijd Wat blijkt dat 61 procent van de ouders die vrees heeft.

Ook is 52 procent bang voor storend gedrag in de klas als er meer 'zorgleerlingen' komen. Desondanks vinden ouders het passend onderwijs wel een goed idee. Zo noemt bijna 60 procent van de ouders kinderen met een beperking 'van toegevoegde waarde voor een reguliere schoolklas'. Ze zijn echter bang dat leraren niet klaar zijn om een kind met een beperking in een normale klas les te geven.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek schrijft Balans, de oudervereniging van kinderen met een leer- of gedragsstoornis, dinsdag een brandbrief aan staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD). "Passend onderwijs kán een verrijking zijn. Maar op dit moment zijn de randvoorwaarden, namelijk de handelingsvaardigheid van de leraar en de klasgrootte, nog niet goed geregeld", zegt directeur van Balans Swanet Woldhuis.

De Wet passend onderwijs gaat in op 1 augustus. Elke school moet vanaf die datum een passende plek bieden aan kinderen met een beperking. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met een leerachterstand, autisme, ADHD of een verstandelijke beperking. Het passend onderwijs moet bijdragen aan meer acceptatie van kinderen met een beperking.