Medicijnen

Zelfmoordneigingen bij jongeren kunnen flink vergroten wanneer ze hoge doseringen antidepressiva slikken. Jongeren tussen de 10 en 24 jaar die een hoge dosis van de zogeheten ssri medicijnen innamen vertoonden dubbel zoveel suïcidaal gedrag als leeftijdgenoten die een standaarddosis innamen. Dit meldt het NRC.

Amerikaanse epidemiologen komen tot deze conclusie na een studie onder ruim 160.000 deelnemers. De studie concentreerde zich op een groep antidepressiva geheten serotonine-heropnameremmers. 1 op de 150 jongeren die een hoge dosis van deze ssri inneemt loopt het gevaar zichzelf iets aan te doen. Alleen jongeren onder de 24 jaar lopen dit risico. 
 
Uit dezelfde studie kwam naar voren dat volwassen veel minder sterk reageren op de hogere dosering. Verschillen tussen de mensen die een gewone dosis en een hoge dosis innamen waren er niet. Daarnaast waren er veel minder zelfmoordneigingen dan bij de jongeren. 
 
In 2006 is er door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA al een waarschuwing gegeven over de verhoogde kans op zelfmoord bij jongeren die bepaalde ssri’s slikken. In Nederland is daarom reeds het advies uitgegeven door het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen om deze middelen niet voor te schrijven aan jongeren. In hun advies hanteert het College echter de leeftijdsgrens van 18. 
 
De onderzoekers adviseren nu om te beginnen met een lage dosering antidepressiva terwijl de arts die het middel voorschrijft hun patiënt goed in de gaten houdt. 
 
© Nationale Zorggids