Logo Rijksoverheid Nederland

De voorbereiding van de voorlichtingscampagne richting cliënten over de veranderingen die de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de langdurige zorg teweeg zal brengen is in volle gang. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de wet. Als de Eerste Kamer ook toestemt zal de wet per 1 januari 2015 doorgang vinden. Dit meldt de Rijksoverheid. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt dat het zo helder en tijdig mogelijk informeren van cliënten absolute prioriteit heeft. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt het ministerie momenteel met betrokken partijen scenario's uit wat de timing van de brief(ven) moet zijn. 
 
De verwachting is dat de komende weken een definitief tijdpad zal worden vastgesteld, zodat cliënten zo tijdig en overzichtelijk mogelijk inzicht krijgen in wat er voor hen per 1 januari 2015 zal veranderen.
 
Voor 2015 is er in het zorgakkoord afgesproken dat er voldoende geld is om bestaande rechten van mensen te behouden. Met die afspraken biedt Den Haag mensen meer zekerheid voor ondersteuning in het overgangsjaar 2015.
 
© Nationale Zorggids