Normal_13994377200064_1

(Novum) - Asielkinderen moeten ook onder het kinderpardon vallen als zij vijf jaar onder toezicht van een gemeente stonden en niet onder rijkstoezicht. Het is 'idioot' dat kinderen alleen mogen blijven als ze minimaal vijf jaar onder rijkstoezicht hebben gestaan, zegt Kinderombudsman Marc Dullaert woensdag in de Volkskrant. Om zijn stelling te onderbouwen zet hij de dossiers van kinderen waar het om gaat binnenkort in samengevatte vorm op zijn website.

Gemeenten zijn volgens de Kinderombudsman ook de overheid. Dullaert wijst er in de krant op dat bij het overdragen van zorgtaken gemeenten wel als decentrale overheden worden gezien en bij het kinderpardon plotseling niet. "Deze kinderen waren gewoon op school ingeschreven, gingen naar sportclubs, er was contact met een maatschappelijk werker. Zij waren dus wel degelijk in het zicht van de overheid."

Dinsdag bleek al dat verschillende oppositiepartijen en zo'n dertig burgemeesters de gevolgen van het kinderpardon met de Tweede Kamer willen bespreken. Ook zij hebben er problemen mee dat honderden kinderen die onder toezicht van gemeenten stonden buiten de boot vallen.

Het kinderpardon is afkomstig uit het regeerakkoord. De maatregel was aanvankelijk een 'uitruil' tussen coalitiepartijen VVD en PvdA. In ruil voor het pardon kreeg de VVD de strafbaarstelling van illegaliteit. Die laatste maatregel werd op verzoek van de PvdA vorige maand geschrapt. De VVD kreeg daar een half miljard aan lastenverlichtingen voor terug.