Normal_1926813_670672526324798_1109074729_a

In mei en november organiseren het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Platform 31 leerkringen over Jeugd en Veiligheid. De leerkringen zijn bedoeld voor jeugd- en veiligheidsprofessionals. Experts belichten recente ontwikkelingen. Daarnaast wordt behandeld hoe professionals met deze ontwikkelingen om kunnen gaan. Dit meldt Wegwijzer Jeugd en Veiligheid. 

Er worden twee leerkringen georganiseerd. De eerste vindt plaats op 20 mei. Het onderwerp van deze bijeenkomst is het gebruik van sociale media in relatie tot de aanpak van jeugdgroepen. Een leerkring over het verbinden van jeugdketens zal in het najaar gehouden worden. 
 
Leerkring een
In de aanpak van jeugdgroepen blijft het gebruik van social media nog vaak onbelicht. Toch groeit de vraag naar kennis over dit onderwerp onder professionals. Hoe kan social media ingezet worden om het gedrag van jeugdgroepen te beïnvloeden? Moet je als professionals rekening houden met de effecten van social media en hoe? Deze vragen zullen worden behandel op de leerkring van dinsdag 20 mei. De leerkring is in Den Haag en loopt van 10:00 tot 15:00. 
 
Leerkring twee
Tijdens de tweede leerkring zal er speciale aandacht zijn voor de veranderingen die in de jeugdzorg gaan gebeuren met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wat betekenen de wijzigingen voor de samenwerking in de aanpak van jeugdgroepen? Hoe kan een professional er straks voor zorgen dat de juiste hulp bij de juiste jongeren terecht komt? Deze vragen komen aan bod. Daarnaast wordt er door experts en deelnemers stilgestaan bij ervaringen uit het verleden waarbij zorg en veiligheidsaanpakken goed met elkaar verbonden werden. 
 
Voor meer informatie en om u aan te melden gaat u naar deze website
 
© Nationale Zorggids