Hand met een handboei

Het aantal jonge verdachten dat in 2012 is opgepakt door de politie is 30 procent lager dan in 2007. Vorig jaar werden 66.000 jongeren en jongvolwassenen van tussen de 12 en 25 jaar door de politie aangehouden. Het aantal opgepakte minderjarigen is met bijna de helft gedaald ten opzichte van 2007. Dit meldt het NRC naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

18 duizend jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar werden aangehouden afgelopen jaar. Over het algemeen genomen hield de politie per duizend minderjarigen 14 verdachten aan op verdenking van het plegen van een misdrijf. 
 
Het aantal jongvolwassenen dat in aanraking met de politie kwam daalde ook, met 20 procent ten opzichte van 5 jaar daarvoor. 48 duizend jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar kwam in aanraking met de politie. 
 
Minderjarigen
In de grote steden wonen naar verhouding de meeste jongeren die werden aangehouden. Als het gaat om het aantal minderjarige verdachten dan staat Rotterdam op de eerste plaats; in Maasstad werden 35 verdachten per 100 minderjarigen opgepakt. Den Haag telt 26 per duizend en komt daarmee op de tweede plaats. Daarna volgen Amsterdam (22) en Utrecht (20). Van de grote steden telde Utrecht de grootste daling sinds 2007: 60 procent minder minderjarigen werden aangehouden. Het laagste aantal verdachte minderjarige wordt gevonden in Breda en Amersfoort (9 per duizend). 
 
Jongvolwassenen
In Den Haag werden de meeste jongvolwassenen opgepakt in 2012. De verhouding was 49 per duizend. Rotterdam kwam op een tweede plaats met 48 per duizend. Amsterdam en Utrecht volgen wederom, met respectievelijk een verhoudingsgetal van 31 en 24. Van de vier grote steden telde Amsterdam de grootste daling: 35 procent minder jongvolwassenen werden aangehouden. In Groningen werd respectievelijk het laagste aantal jongvolwassenen opgepakt (13 per duizend). 
 
© Nationale Zorggids