Baby met inhalator

Kinderen hebben een verhoogde kans op astma wanneer zij in hun babyjaren een ernstige infectie van het RS-virus doormaken. Tegen de tijd dat zij de basisschoolleeftijd hebben bereikt, is hun longfunctie tevens slechter. Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus onder kinderen. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Dit concludeert Kim Zomer-Kooijker in haar promotie-onderzoek voor de Universiteit Utrecht. Zij bestudeerde de verschillen tussen kinderen met een ernstige en een milde vorm van de RS-virusinfectie. Het bleek dat kinderen die een ernstig ziektebeloop doorgaan al een slechtere longfunctie hadden voordat ze de infectie kregen. De slechte longfunctie, zo stelt Zomer-Kooijker, lijkt dat ook eerder een oorzaak dan een gevolg van een ernstig ziektebeloop te zijn. Tevens vond zij dat dit niet te voorkomen was door een behandeling met hoog-gedoseerde ontstekingsremmers. 
 
Bepaalde virussen beïnvloeden niet alleen de ontwikkeling van astma, maar ook kunnen ze piepklachten bij kinderen uitlokken. Hoe meer astmasymptomen, aldus  Zomer-Kooijker, hoe vaker de kinderen een bovenste- of onderste luchtweginfectie hebben. Met name in de herfst zorgt dit er voor, zo lijkt het aldus de onderzoekster, dat kinderen met astma een lagere kwaliteit van leven hebben. 
 
Het respiratoir syncytieel virus is een veelvoorkomend verkoudheidsvirus dat meestal een luchtweginfectie veroorzaakt. Bijna alle kinderen in Nederland worden gedurende het eerste levensjaar geïnfecteerd.  
 
 
© Nationale Zorggids