Jongeren

De twee grote voorspellers van crimineel gedrag onder jongeren in achterstandswijken zijn foute vrienden en persoonlijke eigenschappen als hyperactiviteit of agressiviteit. Dit concludeert bureau Driessen. Etniciteit heeft nauwelijks een rol; autochtone jongeren waren even crimineel als allochtone tieners. Dit meldt het NRC. 

In opdracht van het onderzoeksprogramma van de Politieacademie 'Politie en Wetenschap' onderzocht bureau Driessen Rotterdamse jongeren. 680 jongeren werden van hun 12e tot 18e jaar gevolgd. Daaruit blijkt dat niet etniciteit maar andere factoren ten grondslag lagen aan crimineel gedrag. Hyperactiviteit, agressiviteit en het hebben van foute vrienden waren de meest voorkomende redenen. 
 
10 jaar geleden heeft de politie oproep gedaan tot het onderzoeken van de vraag of etniciteit een voorspeller was van crimineel gedrag bij jeugd in achterstandswijken. De politie deed dit, zo laat een woordvoerder van Driessen weten, omdat er een oververtegenwoordiging was van allochtone jongeren in de politiestatistieken. 
 
Directeur Frans Driessen licht toe: “Iedereen kan een lijst geven van twintig factoren die een rol spelen bij crimineel gedrag. En die kloppen meestal ook wel enigszins. De vraag is alleen welke de belangrijkste invloeden zijn.”
 
© Nationale Zorggids