Normal_homoouders

Wanneer mannen en vrouwen de zorg van kinderen op zich nemen blijkt er van alles te veranderen in hun hersenen. Hierbij blijkt sekse minder een rol te spelen dan eerder werd gedacht. Dat is aangetoond in een Israëlisch onderzoek dat deze week verscheen in het wetenschapsblad PNAS, zo meldt Trouw.

Uit eerdere hersenonderzoeken bij moeders en moederdieren was al bekend dat diverse hersengebieden in een hogere versnelling gaan als gevolg van het moederschap. Zo verandert de amygdala van vrouwen al tijdens een zwangerschap, waardoor zij als moeder extra waakzaam worden en sterkere emotionele prikkels krijgen waardoor ze begrijpen wat hun kind aan zorg nodig heeft. Het recente onderzoek laat zien dat ook bij mannen verschillende hersencircuits actiever worden wanneer zij zorgtaken op zich nemen en dat sekse hierin geen rol speelt. Er zijn verschillende hersencircuits die actief worden als mensen de zorg voor kinderen op zich nemen. Dat gebeurt bij vrouwen en bij mannen, bij 'eigen' nageslacht en bij kinderen die verwekt zijn door een ander.

Hoogleraar cognitieve neurobiologie Johan Bolhuis aan de Universiteit van Utrecht stelt dat er in het onderzoek bijna geen sekseverschillen te zien zijn. 'Het gaat er blijkbaar vooral om hoe intensief mensen bij de verzorging van het kind betrokken zijn: hoe intensiever, hoe duidelijker de veranderingen in het brein. Bij vrouwen en bij mannen.'

De onderzoekers analyseerden de hersenactiviteit van heteroseksuele moeders en vaders en die van homoseksuele vaders. De hersen-MRI's leken bij alle ouders op elkaar, maar er waren wel accentverschillen. Bij de moeders sprong vooral de activiteit van de amygdala eruit. Bij de heterovaders was een specifiek deel van de zijkwab van de hersenen opmerkelijk actief, een hersengebiedje dat van alles te maken heeft met sociale processen en het voorspellen van het gedrag van anderen. Bij de homovaders waren zowel het gebiedje in de zijkwab als de amygdala extra actief.

Volgens Bolhuis laat het onderzoek zien dat het ouderschap niet speciaal door de evolutie in het moederbrein is gebeiteld. Het mannenbrein is er uitstekend geschikt voor: 'Dit toont andermaal aan dat het brein kneedbaar is, en zich heel goed aan de omstandigheden kan aanpassen.'

© Nationale Zorggids