Normal_jongeren_drinkt3

Voor jongeren die in de pubertijd terecht komen, worden een aantal gezondheidsrisico’s steeds groter. Een extra contactmoment van GGD’en en JGZ-organisaties zou kunnen bijdragen aan bewustwording van die risico’s onder jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek aan de Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG).

De resultaten van het onderzoek zullen vandaag door hoofdonderzoeker Menno Reijneveld (Sociale Geneeskunde) worden aangeboden aan de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het onderzoek laat zien dat problemen op een aantal terreinen sterk toenemen in de adolescentie. Zo blijkt extra aandacht nodig voor overgewicht, middelengebruik en psychische problemen. Hoewel sommige groepen jongeren extra risico lopen op deze problemen, is de extra aandacht bij alle jongeren nodig, ongeacht hun onderwijsniveau. Na signalering dienen effectieve interventies beschikbaar te zijn om jongeren te begeleiden. Een goede taxatie vooraf van de risico’s die jongeren lopen kan daarbij helpen om zo goed mogelijk advies te geven.

Het UMCG deed dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS, dat in 2012 15 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten voor het ontwikkelen van een extra preventief contact met adolescenten. De GGD’en en JGZ-organisaties werken momenteel hard aan de vormgeving van dit contactmoment, waarmee een extra kans wordt gecreëerd om adolescenten te bereiken met preventie in een kwetsbare periode. Hiermee gaan de GGD’en en JGZ-organisaties in op de behoeften van scholen, ouders en de jongeren zelf. Het extra contactmoment ondersteunt jongeren om zich te ontwikkelen tot gezonde individuen die kunnen participeren in de maatschappij.

In de studie Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies staan de aard en het voorkomen van risicogedrag en (psychosociale) gezondheidsproblemen centraal. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de langlopende TRAILS-studie, een unieke studie waarbij meer dan 2000 jongeren vanaf hun elfde jaar zijn gevolgd in hun adolescentie richting volwassenheid. Het onderzoek is vooral gericht op onderwerpen als overgewicht, lichamelijke beweging en voeding roken, alcohol en cannabisgebruik, depressie en pesten.

© Nationale Zorggids