Normal_normal_blade-113960_640

Pestende of gepeste kinderen en jongeren tussen de 11 en de 21 jaar dragen vaker een wapen dan leeftijdgenoten die niet pesten of gepest worden. Dat concluderen Leidse orthopedagogen. Slachtoffers willen zich mogelijk beschermen met een wapen, terwijl pesters mogelijk een wapen dragen om anderen te bedreigen of te intimideren. Dit meldt de Universiteit Leiden naar aanleiding van een artikel in JAMA Pediatrics.

De orthopedagogen Mitch van Geel en Paul Vedder voerden het onderzoek samen uit met onderzoeker Jenny Tanilon van de Hotelschool Den Haag. Er werden drie meta-analyses uitgevoerd. Eerst werden 22 onderzoeken naar slachtoffers van pesten geanalyseerd (totale onderzoekspopulatie 257.179 kinderen). Daarna werden 15 onderzoeken bekeken die pesters betroffen (236.145 kinderen) om af te sluiten met 8 analyses van onderzoeken naar kinderen die zowel pester als slachtoffer waren (199.563 kinderen). Uit al deze onderzoeken filterden ze de relatie tussen pestgedrag en het dragen van een wapen. 
 
Eerder onderzoek deed al vermoeden dat er een relatie is tussen pestgedrag en het dragen van wapens. Bescherming is mogelijk het motief van de slachtoffers, terwijl de pesters mogelijk een wapen dragen om te intimideren of te bedreigen. Bij de adolescenten die zowel pesten als gepest worden spelen wellicht beide redenen een rol om een wapen op zak te hebben. Eerder onderzoek wees uit dat adolescenten die wapens dragen ook vaker betrokken raken in vechtpartijen, vaker gewond raken en vaker in het ziekenhuis belanden.
 
© Nationale Zorggids