Logo_diabetes_fonds_logo

Om te voorkomen dat kinderen met diabetes nog langer door scholen geweigerd worden vanwege hun ziekte, moet er op alle basisscholen in ons land minimaal één medewerker komen die kan zorgen voor deze kinderen tijdens schooltijd. Dat stellen het Diabetes Fonds, Diabeter en Voluit. Deze week starten zij een lobby om de kwestie onder de aandacht te brengen. Dit meldt de Telegraaf.

In Nederland hebben ruim 6000 kinderen tot 18 jaar diabetes en deze kinderen kunnen door hun diabetes vaak niet naar de school van hun keuze, zo stellen de organisaties. Ruim 300 ouders hebben bij de drie diabetesorganisaties geregistreerd dat zij ervaren hebben dat hun kind niet naar de school van hun keuze kan of niet de zorg krijgt die het nodig heeft. De organisaties willen dat de huidige wet- en regelgeving aangepast wordt, net zoals in Engeland en Zweden gebeurde.

''Als officiële reden wordt dan gezegd dat zo’n kind te veel zorg nodig heeft en dat de school die niet kan bieden'', zegt moeder Lydia Braakman. ''Ik heb dat zelf ook meegemaakt bij mijn jongste dochter die toen 4 jaar was. Uiteindelijk ging de school overstag, maar wel met allerlei voorwaarden. Zo moest ik de juffen leren prikken in de vinger om de bloedsuiker te meten. Ook moest ik jarenlang binnen tien minuten op school kunnen zijn. Ik heb, kortom, mijn hele leven moeten aanpassen. Ook qua werk.”

Volgens Dries Hettinga, adjunct-directeur van het Diabetes Fonds, weigeren scholen kinderen met diabetes vaak uit angst voor aansprakelijkheid, niet alleen uit onwetendheid. Ze zijn bang dat er met het toedienen van insuline iets mis gaat. 'Deze angst is met de nieuwste hulpmiddelen onterecht,” aldus Hettinga. “We willen dat scholen wettelijk verantwoordelijk worden voor goede diabeteszorg tijdens schooluren en daar ook toe worden uitgerust.''

De drie organisaties hebben een vragenlijst gemaakt voor ouders van kinderen met diabetes die naar een basisschool in Nederland gaan. Deze kan hier ingevuld worden.

© Nationale Zorggids