Normal_baby_peuter_mond_gebit_tanden

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) werken samen om reguliere gegevens, zoals kenmerken van cliënten, diagnoses en behandelingen, uit de administratie van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dat meldt NIVEL.

Door de opname van declaratiegegevens in de gegevensbank wordt het mogelijk deze informatie te combineren met die van andere beroepsgroepen. De zogenoemde big data kunnen worden gebruikt  om informatie te krijgen over de gezondheidsproblemen van deze cliënten, de toegang tot logopedie, het gebruik van eerdere zorg en het effect van de behandeling. Het NIVEL deed een voorstudie op basis van een beperkte set declaratiegegevens van 23.738 cliënten uit 33 logopediepraktijken over de periode 2008-2012.

Uit deze studie komt naar voren dat logopedisten niet alleen kinderen met spraak- en taalproblemen helpen, maar ook ouderen met stemproblemen na bijvoorbeeld een herseninfarct. Volwassenen met stemproblemen kregen gemiddeld twaalf behandelingen per jaar en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis twintig. Tussen 2008 en 2012 is een verschuiving zichtbaar in de leeftijd van kinderen die voor behandeling bij een logopedist kwamen. In verhouding bezochten minder kinderen tot 7 jaar een logopedist terwijl meer kinderen tussen 8 en 16 jaar zich met taalontwikkelingsstoornissen bij een logopedist melden.

NIVEL-programmaleider Cindy Veenhof: 'Naast een verschuiving in de leeftijdsgroepen, zien we zeker bij de 8 tot 12 jarigen ook een verschuiving in de diagnosen. Deze kinderen komen veel vaker met taalontwikkelingsstoornissen vergeleken met 5 jaar geleden.' Volgens Veenhof geeft de voorstudie nog geen uitsluitsel over de oorzaken hiervan. Dit wordt misschien wel mogelijk wanneer er nog meer gegevens van praktijken beschikbaar worden gesteld. 'Dan kunnen we de zorg van logopedisten beter in kaart brengen en trends verklaren. Daarom is het goed dat logopedisten zich aansluiten bij NIVEL Zorgregistraties', aldus Veenhof.

© Nationale Zorggids