Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) hebben zich gezamenlijk belast met de inspectie van meerdere JJI's (justitiële jeugdinrichtingen).

In december 2013 werd de JJI Juvaid te Veenhuizen doorgelicht. Het algemene oordeel over de wijze waarop Juvaid omgaat met de sanctietoepassing is positief. De inrichting zet een positief leefklimaat neer waarin medewerkers de jongeren goed bejegenen. Wel liggen er nog belangrijke verbeterpunten op het gebied van het beveiligingstoezicht en de personeelsinzet.

Op 14 mei 2014 voerden de inspecties een tussentijds toezicht uit bij JJI Den Hey-Acker. De Inspecties hebben geconstateerd dat de positieve trend die zij constateerden tijdens het vervolgonderzoek in 2013 wordt voortgezet. De inrichting heeft de aandachtspunten uit het vervolgtoezicht voldoende aangepakt. Twee verbeterpunten blijven staan: het eerste perspectiefplan voor jongeren is niet op tijd gereed en de inrichting beschikt nog niet over een eigen Intern Bijstand Team.

© Nationale Zorggids