Normal_wiskunde_formule_schoolbord_leerling

De aanleg voor wiskunde bij kinderen wordt deels bepaald door dezelfde genen die verantwoordelijk zijn voor de aanleg voor lezen. Dat concluderen Britse onderzoekers van het University College in London, zo meldt Nu.nl.

Ongeveer de helft van de genen die het wiskundetalent van kinderen bepalen, zijn ook doorslaggevend voor de mate waarin ze aanleg hebben voor lezen. De onderzoekers vermoeden dat deze genen bepaalde hersenfuncties beïnvloeden, die belangrijk zijn bij zowel het lezen als bij het rekenen.

In het onderzoek werden de gegevens geanalyseerd van 12-jarige kinderen uit 1.200 Britse gezinnen, die zijn getest op leesvaardigheid en aanleg voor wiskunde. Daarbij ondergingen de jonge proefpersonen ook een genetisch onderzoek. Voor de studie werd een groot aantal tweelingen onderzocht, zodat nog beter kon worden bepaald in hoeverre de prestaties van de deelnemers door genetische factoren worden beïnvloed. De resultaten wijzen erop dat mogelijk honderden of zelfs duizenden genen invloed hebben op zowel reken- als leesvaardigheid.

Hoofdonderzoeker Robert Plomin: 'Onze studie wijst niet op specifieke genen voor leesvaardigheid of rekenvaardigheid, maar suggereert dat de genetische invloed op eigenschappen als het leervermogen van mensen wordt bepaald door vele genen die allemaal een zeer kleine invloed hebben'. Overigens wordt de leesvaardigheid en het wiskundig talent van een kind niet uitsluitend bepaald door genetische factoren. 'In sommige gevallen is er wat meer inzet nodig van de ouders, de school en de leraren om een kind op weg te helpen', aldus Plomin.

© Nationale Zorggids