Normal_kindermisbruik_oog

(Novum) - Voor seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen zijn in acht maanden tijd 93 schadevergoedingen uitgekeerd. Sinds september kunnen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven aanvragen worden ingediend. Op 1 mei stond de teller van het aantal aanvragen op 363, meldt het fonds donderdag.

Het fonds kent twee regelingen. Bij één regeling wordt uitvoerig onderzoek gedaan en worden beide partijen gehoord. Bij deze regeling kan maximaal een ton worden uitgekeerd. In de eerste acht maanden van het bestaan van de regeling zijn voor deze regeling 79 aanvragen ingediend.

In elf zaken is inmiddels een besluit genomen, waarbij zes aanvragen zijn toegekend. De uitgekeerde bedragen liggen tussen de twintigduizend en honderdduizend euro. Vier aanvragen werden afgewezen omdat het misbruik niet plaatsvond in een jeugdzorginstelling. Een aanvraag voldeed niet aan de inhoudelijke eisen van de regeling.

"Niet iedereen wil of kan de dader aanspreken, daarvoor hebben we een regeling die om minder bewijslast vraagt", zegt directeur van het fonds Nina Huygen. Bij deze tijdelijke regeling wordt nog wel onderzocht of iemand inderdaad in een jeugdzorginstelling was geplaatst en of zijn bewering geloofwaardig is. Het maximum bedrag dat dan wordt uitgekeerd is 35 duizend euro.

Voor de tijdelijke regeling zijn 284 aanvragen binnengekomen. Tot 1 mei zijn 106 beslissingen genomen, waarbij in 87 gevallen een vergoeding van gemiddeld 12.500 euro werd toegekend. Een aantal aanvragen is afgewezen omdat het misbruik bijvoorbeeld niet plaatsvond in een jeugdzorginstelling. "Maar deze mensen kunnen nog wel terecht bij het regulier schadefonds", zegt Huygen."

Het geld is volgens Huygen niet het belangrijkst voor de slachtoffers of de nabestaanden, die ook een aanvraag kunnen indienen. "Onze ervaring is dat erkenning veel belangrijker is. Veel slachtoffers hebben jarenlang moeten verzwijgen wat hen is aangedaan en halen nu eindelijk hun recht."

De regelingen zijn bedoeld voor mensen die als minderjarige tussen 1 januari 1945 en 31 december 2012 slachtoffer werden van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen. Het fonds geeft ieder halfjaar cijfers over het aantal aanvragen.