Normal_jeugdzorg546

Veel kinderen dreigen aan hun lot over te worden gelaten door een onnodige kaalslag in de jeugdzorgsector. Eindeloos getalm over gelden van het Rijk bedreigt het voortbestaan van veel jeugdzorginstellingen. Jeugdzorginstellingen hadden afgelopen vrijdag moeten horen hoeveel geld zij krijgen. Dit meldt de Telegraaf. 

Er is 200 miljoen euro gereserveerd door het kabinet om jeugdzorg bij te staan rond de decentralisatie van haar activiteiten per 1 januari 2015. Op 1 augustus hadden instellingen voor jeugdzorg, waaronder de bureaus jeugdzorg, moeten horen hoeveel geld zij krijgen om de overgang van de stelselwijziging door te komen. Belangrijk daarbij is dat de zorg aan de kinderen en hun ouders gewaarborgd blijft. De deadline van 1 augustus was een harde deadline die eind juni door het kabinet was toegezegd. 
 
Duidelijkheid bleef tot 1 augustus uit. En aldus de Telegraaf moet het 'meezitten' willen de instellingen, hun medewerkers en de kinderen die onder hun zorg vallen begin november weten waar ze aan toe zijn. Dit is 2 maanden voordat het nieuwe stelsel van kracht wordt. Den Haag dringt daarom aan op haast. De jeugdbeschermers daarentegen pleiten voor meer tijd. Deze tijd kan dan gebruikt worden om het nieuwe stelsel, dat geïntegreerde hulp dicht bij huis moet gaan bieden, te laten landen. 
 
© Nationale Zorggids