Normal_kafkabrigade

Passend onderwijs dreigt ‘de vergeten decentralisatie’ te worden. De invoering van het passend onderwijs krijgt schikbarend weinig aandacht van de gemeentelijke politiek, zo vindt de Kafkabrigade. De brigade, die bureaucratie bestrijdt, heeft onderzoek gedaan naar de aandacht voor bureaucratiebestrijding in de coalitieakkoorden van Nederlands tien grootste steden. Dit meldt de Kafkabrigade.

De aandacht van de gemeentelijke politiek richt zich voornamelijk op (jeugd)zorg, ondernemers en ruimtelijke ordening. De colleges hebben echter weinig aandacht voor het terugdringen van bureaucratie rond onderwijs, duurzaamheid en de ambtelijke organisatie. Volgens de Kafkabrigade worden er voor deze onderwerpen wel met enige regelmaat ambities geformuleerd, 'maar slechts zelden geven coalities blijk van inzicht in de manier waarop ze hun ambities willen realiseren'. Dit is verontrustend, zo vindt de brigade, met name als het gaat om onderwijs. De komende periode moet de decentralisatie van het passend onderwijs vorm krijgen en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de regionale samenwerkingsverbanden. De democratische visievorming en controle daarop blijft echter achter. Volgens de brigade dreigt hierdoor het passend onderwijs ‘de vergeten decentralisatie’ te worden.

De Kafkabrigade bestudeerde de coalitieakkoorden van Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Breda, Nijmegen, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Almere. Daarbij bekeken ze zeven thema's: jeugdzorg, duurzaamheid, ondernemerschap, werk en inkomen, onderwijs, en de ambtelijke organisatie.

© Nationale Zorggids