Normal_scheiding

Steeds vaker krijgen familierechters te maken met echtscheidingszaken waarin heftige conflicten een rol spelen. De Rechtbank Noord-Nederland wil daarom onderzoeken wat er kan worden gedaan om het leed voor de kinderen, die betrokken zijn bij dergelijke vechtscheidingen, te verzachten. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De Groningse familierechter D.J. Klijn stelt samen met collega's maatregelen voor om procedures rond vechtscheidingen te versoepelen. Zo moet er voor ingewikkelde zaken meer tijd worden uitgetrokken en zou er slechts één regierechter moeten worden ingezet. Daarnaast moet geregeld worden dat er heel vroeg in het proces al een bemiddelaar klaar staat en zouden rechters opgeleid kunnen worden in hoe ze conflicten nog beter kunnen inschatten.

© Nationale Zorggids