Normal_adoption

(Novum) - Het aantal kinderen dat voor korte of langere tijd bij een pleeggezin wordt ondergebracht is vorig jaar opnieuw gestegen. Het ging om 21.606 kinderen, een toename van ruim drie procent, meldt Pleegzorg Nederland donderdag.

De groei van de pleegzorg was mogelijk door een toename van het aantal pleegouders. Vorig jaar zijn meer dan 3300 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is acht procent meer dan in 2012.

Hoewel het aantal pleegouders stijgt, zijn er nog meer nodig. Voor de groep kinderen van 10 jaar en ouder is er zelfs een groot tekort, stelt Pleegzorg Nederland. Ook voor kinderen met problemen blijft het moeilijk om een pleeggezin te vinden.

Het aantal pleegkinderen stijgt sinds 2000. Toen hadden ruim achtduizend kinderen een tijdelijke of vaste plek gekregen bij een ander gezin.