Normal_overgewicht_vet_ongezond_eten_dik_obesitas_kind

De provincie Limburg heeft financiële steun toegezegd aan een project in Midden-Limburg, dat gericht is op de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen van vier tot achttien jaar. Dat meldt de provincie Limburg.

Huisartsen en specialisten hebben hiervoor een speciaal programma ontwikkeld voor te dikke kinderen in de regio Roermond en Weert. In deze regio wonen 45.000 jeugdigen tot negentien jaar, waarvan er 6300 te zwaar en 900 veel te zwaar zijn. Het project is in het leven geroepen door Meditta Zorg, een samenwerkingsverband van huisartsen in Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek en door het Obesitas Centrum van het Laurentiusziekenhuis te Roermond. Het project kost kost bijna een ton. De provincie neemt de helft hiervan voor rekening.

Het overgewicht wordt aangepakt door de kinderen in kleine groepen van zes tot tien personen te  behandelen in een afgestemd programma door een team dat bestaat uit een huisarts, diëtist, fysiotherapeut, bewegingsdocent, klinisch psycholoog, orthopedagoog, pedagogisch medewerkers en verpleegkundigen. Ook de ouders van de kinderen worden nauw betrokken bij de behandeling.

© Nationale Zorggids