Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

(Novum) - Omdat een kwart van de gemeenten nog niet duidelijk aangeeft hoe de jeugdzorg straks wordt geregeld dreigt het kabinet met ingrijpen. In het uiterste geval kan een bestuurlijke aanwijzing worden gegeven, waarbij een gemeente wordt gedwongen maatregelen te nemen. Dat melden staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) donderdag.

Gemeenten moeten de jeugdzorg vanaf volgend jaar zelf regelen. Hiervoor werken zij samen in zogenoemde jeugdzorgregio's. Van de 42 regio's zijn er volgens de staatssecretarissen 31 zo goed op stoom dat zij volgens hen voor 1 november contracten kunnen tekenen met aanbieders van jeugdzorg. Elf regio's hebben echter nog niet genoeg zekerheid geboden.

De komende tijd worden de gemeenten in deze elf regio's doorgelicht. Als dat nodig is, volgt bestuurlijk overleg waarbij wordt bekeken of vervolgstappen noodzakelijk zijn om er zeker van te zijn dat kinderen niet zonder zorg komen te zitten. "Dit kan dan worden aangemerkt als een stap op de escalatieladder naar een bestuurlijke aanwijzing", schrijven de staatssecretarissen.