Normal_gezin_moeder_vader_kind_familie

(Novum) - Ouders maken minder gebruik van kinderopvang, maar de meesten zijn niet minder gaan werken. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de krimp in de kinderopvang. Als alternatief wordt vaak alternatieve opvang genoemd.

Bij gezinnen die eind 2011 gebruik maakten van kinderopvang, maar bij wie de opvang is verminderd of stopgezet, werkt driekwart van de vaders nog evenveel. Bij de moeders ligt dit iets lager. Bij ruim de helft van de vrouwen die gebruik maakten van dagopvang, werkt de vrouw ondanks minder of geen opvang nog steeds evenveel uren.

Ten opzichte van 2011 werken moeders in 2014 gemiddeld 1,6 uur minder. De arbeidsduur nam bij vaders of met 0,7 uur bij de groep van de dagopvang en 1,4 uur bij de buitenschoolse opvang.

De afgelopen jaren is flink bezuinigd op de toeslagen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het SCP heeft voor het rapport 4600 ouders ondervraagd. Vier op de tien ouders die minder gebruik maken van kinderopvang dan gewenst of dan ze eind 2011 hadden, gaven de hoge kosten op als reden.