Normal_normal_toverland

Dankzij de inzet van de Speeltuinbende van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zijn steeds meer ondernemers bezig met het toegankelijk maken van speeltuinen. Maar wanneer is een speelplek toegankelijk voor gehandicapte kinderen en waar moet je op letten? Het congres ‘De NSGK Speeltuinbende komt eraan!’ geeft antwoord op deze vragen. Dit meldt de NSGK.

Bendeleider Ilse van der Put: “Wij zien een ontwikkeling dat onze roep voor “samenspeelplekken” zich langzaam als een inktvlek over Nederland verspreidt. We zijn al langer bezig om gemeenten te helpen bij het toegankelijker maken van openbare speelplekken. De laatste maanden krijgen we ook steeds meer vragen van ondernemers met een eigen speelvoorziening. Op het congres ‘De NSGK Speeltuinbende komt eraan’ leren zij hoe ze een samen speel traject in gang kunnen zetten en hoe een juiste aanpak kan leiden tot nieuwe doelgroepen en hogere omzetten.”

Tijdens de middag is er volop de gelegenheid om te leren van collega’s. Zo zullen verschillende sprekers ingaan op wat samenspelen in zowel maatschappelijke als economische zin kan opleveren. “Samen spelen is samen delen, dat vergeten volwassenen nog wel eens”, stelt Jan Geurts van Zet. “In samen spelen ligt de basis voor een inclusieve maatschappij.” Ook een gezin dat lid is van de NSGK Speeltuinbende zal aanwezig zijn om direct op vragen in te kunnen spelen.

Het congres “De NSGK Speeltuinbende komt eraan!” is een initiatief van NSGK in samenwerking met kennisplatform Pleisureworld. Het congres vindt plaats op maandag 17 november na afloop van de Nationale Netwerk Lunch en tijdens Recreatie Vakbeurs Gorinchem. Meer informatie is te vinden op http://pleisureworld.nl/events/nsgk-speeltuinbende-congres/.

© Nationale Zorggids