Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

Veel gemeenten maken zich zorgen over het budget dat ze hebben om in 2015 hun nieuwe zorgtaken te kunnen betalen en hebben daarom miljoenen euro's hiervoor opzij gezet. Meer dan de helft van de gemeenten maakt zich grote zorgen over de toereikendheid van het budget voor de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

Vooral het opzetten van de organisatie van bijvoorbeeld wijkteams blijkt veel geld te kosten. Het voeren van zogeheten 'keukentafelgesprekken' met inwoners over de benodigde zorg blijkt intensief en zal niet meteen leiden tot de verwachte kostenbesparingen.

De gemeente Almere zet bijvoorbeeld ruim vijf miljoen euro uit eigen middelen in. Rotterdam heeft een reservepot gemaakt van 35 miljoen euro voor twee jaar, waarvan zeventien miljoen wordt geïnvesteerd in de wijkteams. In Zaanstad is acht miljoen euro gereserveerd en in Deventer vier miljoen euro voor het afdekken van de risico's van de decentralisatie. Uit een evaluatie in deze laatste gemeente blijkt dat de keukentafelgesprekken gemiddeld zo'n zeven uur per hulpvrager in beslag nemen.

© Nationale Zorggids