Normal_gepest_buitenstaander_pesten

Veel docenten denken dat het nieuwe anti-pestbeleid van staatssecretaris Dekker niet zal leiden tot een structurele afname van pesten op hun school. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 300 docenten die werkzaam zijn in het voorgezet onderwijs. De uitslagen van dit onderzoek worden in de uitzending van vanavond gepresenteerd. Dit meldt EenVandaag.

Vorige maand maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) afspraken met de VO-raad en PO-raad om pesten aan te pakken. Volgens deze afspraken staat het scholen vrij om zelf te bepalen hoe ze pesten aanpakken, als maar kan worden aangetoond dat de aanpak werkt. Hoewel acht van de tien docenten het eens is met deze afspraken, heeft slechts een op de vijf docenten er vertrouwen in dat de afspraken daadwerkelijk zullen leiden tot minder pesten.

Pesten is een groeiend probleem op scholen. Ruim 800 jongeren in het onderzoek gaven aan gepest te zijn. De meerderheid (71 procent) heeft dit op school gemeld. Veel van hen (60 procent) vinden dat school niet goed is omgegaan met hun melding; volgens 41 procent deed school vrijwel niets om het pesten te stoppen. Bij slechts 38 procent nam het pesten af na de melding.

Over het algemeen denken docenten dat de oplossing van pesten in de klas ligt. Zij denken dat het opstellen van gedragsregels de meest effectieve methode is om pesten op school te verminderen. De helft van de docenten uit het onderzoek (48 procent) twijfelt er aan of zij zelf over voldoende kennis en handvatten beschikken om pesten aan te pakken. Een even grote groep (48 procent) heeft veel behoefte aan bijscholing op dit vlak. Vier op de tien ondervraagde docenten (42 procent) is bekend met de inhoud van het pestprotocol op hun school.

© Nationale Zorggids