Normal_normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les_autisme_adhd

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen ondersteuning van een Bureau Jeugdzorg of een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp. Vaker dan andere kinderen zitten deze jongeren in het speciaal onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakt in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014.

Van de kinderen met jeugdzorg in de basisschoolleeftijd volgde 24 procent in het schooljaar 2012-2013 speciaal basisonderwijs of onderwijs aan speciale scholen. Dat percentage blijkt toe te nemen met de leeftijd: van de 5-jarigen gaat 18 procent naar een speciale school, van de 11-jarige jeugdzorgkinderen volgt 32 procent speciaal onderwijs: dat is bijna een derde. Van alle kinderen in de basisschoolleeftijd die speciaal basisonderwijs of onderwijs aan een speciale school volgen krijgt veertien procent een vorm van jeugdzorg.

Ook in de middelbare schoolleeftijd (12 tot en met 17 jaar) volgen jongeren met jeugdzorg vaker onderwijs aan speciale scholen dan hun leeftijdgenoten: respectievelijk vijftien procent en drie procent. Van alle jongeren in de middelbare schoolleeftijd die onderwijs volgen aan speciale scholen ontvangt bijna 20 procent een vorm van jeugdzorg.

© Nationale Zorggids