Logo_scheiding

De methodiek 'Ouderschap Blijft' is door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut erkend als goed onderbouwd. De interventie wordt ingezet om de communicatie te verbeteren tussen ouders die na een scheiding tot een omgangsregeling moeten zien te komen. De interventie draagt bij aan het bewerkstelligen van een regelmatige omgang tussen kind en de uitwonende ouder. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

'Ouderschap Blijft' is een vorm van omgangsbemiddeling en -begeleiding voor kinderen tot twaalf jaar oud en hun scheidende of gescheiden ouders. Deze wordt ingezet wanneer de omgang met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt. Deze situatie ontstaat vaak door chronische conflicten tussen de ouders. Met behulp van psycho-educatie, mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering kan met de interventie de communicatie tussen de ouders worden verbeterd, zodat een omgangsregeling mogelijk wordt.

'Ouderschap Blijft' is de enige methodiek in de databank die zich richt op omgangsbemiddeling en -begeleiding. De methodiek is tot stand gekomen in samenwerking met Juzt, Jeugdformaat, Horizon, Lindenhout en Bureau Jeugdzorg Overijssel, die hun kennis over omgangsbemiddeling en -begeleiding hebben gebundeld. Voor toepassing in bijvoorbeeld wijkteams en CJG's is een lichtere variant van de methodiek beschikbaar.

© Nationale Zorggids