Normal_poppetjes__samenleving

Op woensdag 28 januari vindt in Dalfsen de installatie plaats van de participatieraad. De raad gaat zich als onafhankelijk adviesorgaan bezighouden met thema’s als jeugd, participatie en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De raad zal bestaan uit zeventien leden en wordt voorgezeten door de heer Xanter Wilhelm. Dat meldt de gemeente Dalfsen.

De gemeente Dalfsen heeft per 1 januari 2015 nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen en vindt het belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid. De Participatieraad wil een sterke verbinding met de burgers uit Dalfsen tot stand brengen om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. De raad zal hier de komende tijd sterk op inzetten met behulp van de sociale media en door het afleggen van werkbezoeken.

De Participatieraad zal tien keer per jaar bijeen komen om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar en zullen op verschillende locaties in de gemeente plaatsvinden. Meer informatie over de Participatieraad en contactgegevens zijn binnenkort te vinden op de website www.participatieraaddalfsen.nl.

© Nationale Zorggids