Normal_jongere

Jeugdinstelling Stichting Oosterpoort in Oss heeft voor 26 medewerkers ontslag aangevraagd en laat nog eens dertig mensen vertrekken door hun contract niet te verlengen. Het schrappen van banen is onderdeel van een reorganisatie. Door de nieuwe Jeugdwet die sinds 1 januari van kracht is, moet de instelling voor jeugd- en opvoedhulp zo'n vijftien procent op de kosten zien te bezuinigingen in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt Skipr.

Ook bij enkele instellingen voor jeugdzorg in Drenthe en Groningen vallen ontslagen. Als gevolg van het samenvoegen van de Bureaus Jeugdzorg Drenthe en Groningen in één nieuwe organisatie gaan er 24 banen verloren. Dat heeft de nieuwe organisatie Jeugdbescherming Noord bekend gemaakt. Bij de nieuwe organisatie werken ruim vierhonderd mensen, die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen, voogdij, ondertoezichtstelling en reclassering.

© Nationale Zorggids