Normal_pesten_gepest

Het pesten onder kinderen is in de afgelopen jaren in ernst toegenomen. Dat constateert De Kindertelefoon op basis van de 450.000 meldingen die zij jaarlijks ontvangen van kinderen, ouders en leerkrachten. Dit meldt de Telegraaf.

In 2014 belden meer dan 18.000 kinderen van acht tot achttien jaar met De Kindertelefoon om te praten over problemen die betrekking hebben op pesten. Ook werden er meer dan 5000 chatgesprekken gevoerd met de Kindertelefoon over pesten.

Nathalie But van de Kindertelefoon constateert dat de aard van de meldingen sterk is veranderd in de 35 jaar dat de organisatie inmiddels bestaat. 'Vroeger belden kinderen ons omdat ze werden uitgescholden op het schoolplein of dat ze niet mee mochten spelen in de pauze. Tegenwoordig worden kinderen door andere kinderen toegevoegd in een Whatsapp-groep waarin hen de gruwelijkste verwensingen naar het hoofd wordt geslingerd.'

© Nationale Zorggids