Normal_elektrisch_roken_sigaret

De branchevereniging Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) heeft de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd. Volgens de vereniging laat de Nederlandse Staat de verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen nog steeds toe, ondanks een nieuwe maatregel die in februari is ingevoerd. Zowel de overheid als Esigbond wil uiteindelijk dat de verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen niet is toegestaan.

De grondslag voor deze maatregel is onder andere de zorg van de Tweede Kamer met betrekking tot de verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen. Dit probleem wordt echter niet opgelost met de nieuwe maatregel waardoor de e-sigaret vrij verkrijgbaar blijft voor de jeugd, vindt de Esigbond. De brancheorganisatie heeft de overheid uitgenodigd hierover in overleg te treden, echter heeft de overheid dit meerdere keren geweigerd. De Esigbond ziet zich nu dan ook genoodzaakt de rechter om een nader oordeel te vragen.

Zowel de Esigbond als de overheid zijn beiden voorstander van adequate wet- en regelgeving. “De overheid schiet echter door een groot gebrek aan feitelijke kennis dit doel volledig voorbij. Haar weigerachtige houding heeft niet alleen een averechts effect op de door de Esigbond nagestreefde regelgeving, maar ook op het positieve aspect van de e-sigaret”, schrijft de bond in een persverklaring.

De bond wil uiteindelijk samen met de overheid en andere betrokkenen komen tot regelgeving “die daadwerkelijk gebaseerd is op feitelijke kennis, onderzoek en ervaring en te stoppen met onzinnige regels die alleen bedoeld lijken om kritische Tweede Kamer vragen te omzeilen.”

© Nationale Zorggids