Logo_visio_onderwijs

Visio Onderwijs Breda heeft een film gemaakt over twee onderwijsmethodes waarbij muziek wordt ingezet voor communicatie en contact met leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking. De film laat zien hoe de school deze twee methodes inzet en wat voor een positief effect het heeft op het onderwijs aan leerlingen. Het gaat om leerlingen die slechtziend of blind zijn en daarnaast een verstandelijke beperking hebben. Dat meldt Vakblad Vroeg. 

Het gaat om de methodes ‘Beleven in Muziek’ (BiM) en ‘De Liedjeskist’. BiM is gericht op het beleven en ervaren van muziek met het lichaam. Deze methode laat muziek vertalen in lichaamsgebonden ervaringen. De Liedjeskist is lesmateriaal voor het communicatieonderwijs. Deze methode stimuleert de voorwaarden voor succesvolle communicatie.

Alle 64 leerlingen op de school in Breda zijn slechtziend of blind en hebben daarnaast een verstandelijke beperking. “De bijzondere doelgroep vraagt om specifieke onderwijsmethodes die aansluiten bij de communicatiemogelijkheden van de leerlingen”, zegt Rachel Kemperman, adjunct-directeur van de school. “Vanuit die behoefte zijn er twee methodes ontwikkeld door onze professionals.”

© Nationale Zorggids