Logo_zifxrgaio

Per Saldo, belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), is naar de rechter gestapt. Een aantal gemeenten in Midden-Limburg heeft het tarief voor huishoudelijk hulp teruggebracht van 13,46 naar 4,75 euro per uur. Per Saldo wil met het proefproces achterhalen of gemeenten zomaar zo'n sterke verlaging mogen doorvoeren. Dit meldt Per Saldo. 

Het betreft een proefproces, aldus Per Saldo. Eén lid van de belangvereniging heeft het proces aangespannen met de steun van Per Saldo. Door naar de rechter in Roermond te stappen met deze zaak, wil de belangenorganisatie achterhalen of gemeenten zomaar de tarieven voor het pgb zo sterk mogen verlagen. Afhankelijk van de uitkomst van het proces kijkt Per Saldo of ze ook andere gemeenten gaan vervolgen in soortgelijke zaken. 
 
Reden voor het proces is dat er verschillende klachten bij de belangenorganisatie binnen zijn gekomen over de doorvoering van een sterke verlaging in bepaalde pgb-tarieven. Een aantal gemeenten in Midden-Limburg steekt in negatieve zin boven het maaiveld uit. Deze gemeenten betalen mantelzorgers bijvoorbeeld nog maar ongeveer één derde van het oude tarief. Het uurtarief is teruggebracht van 13,46 naar 4,75 euro per uur wanneer een persoon huishoudelijk hulp voor een direct familielid verzorgt. 
 
Volgens Per Saldo is één van de eisen waaraan de tarieven voor het persoonsgebonden budget moeten voldoen dat de bedragen toereikend moeten zijn om goede zorg in te kopen. Gemeenten bepalen sinds 1 januari zelf de pgb-tarieven. Hoewel de meeste gemeenten hier goed mee omgaan, wil de organisatie door middel van dit proefproces dus achterhalen of de gemeenten die sterke verlagingen doorvoeren dit zomaar mogen. 
 
© Nationale Zorggids