Normal_download

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft zorgboerderij De Vierhoeve in Geesburg een bevel gegeven om per onmiddellijk de zorgverlening aan haar cliënten te staken en de cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Dit omdat de inspectie er niet op kan vertrouwen dat de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg voldoende zijn gewaarborgd.

In september 2014 stelde de inspectie de zorgboerderij al onder verscherpt toezicht. Vanwege het verscherpt toezicht en nieuw ontvangen signalen heeft de instelling de afgelopen periode onafgebroken in de aandacht van de inspectie gestaan. Tijdens bezoeken constateerde de inspectie dat de instelling niet in staat is gebleken om de verbetermaatregelen uit te voeren of  door te zetten. Daarnaast is er een groot verloop onder de medewerkers, verkeren de cliënten in grote onzekerheid over hun toekomst en is de continuïteit van zorg in het geding.

De inspectie is van oordeel dat een acuut risico aanwezig is voor de patiëntveiligheid. Het bevel geldt voor zeven dagen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de geldigheidsduur verlengen.

© Nationale Zorggids