Normal_disabled

De ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid komen in mei met een lijst waarop staat hoe de financiering voor zorg en onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) geregeld wordt. Maar ouders en diverse belangenorganisaties maken zich grote zorgen. Ook de SP maakt bezwaar tegen de ingewikkelde constructie waarmee het geld verdeeld wordt en pleit voor één toereikend budget. Dit meldt de NOS.

Acht belangenorganisaties voor gehandicaptenzorg hebben in een brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de situatie waarin EMB-leerlingen zich nu bevinden. De invoering van het passend onderwijs blijkt voor deze groep meer problemen op te leveren dan te verhelpen. In de praktijk is namelijk vaak niet duidelijk wie de intensieve zorg en begeleiding die ze nodig hebben in de klas moet betalen. Scholen moeten geld inzamelen bij het bestuur, zorginstellingen en de ouders om tot een toereikend budget te komen voor hun zorgleerlingen.

Een onnodig ingewikkelde situatie, vindt Tjitske Siderius, Kamerlid van de SP. Nederland telt ongeveer 150 scholen voor speciaal onderwijs waar zo'n zesduizend leerlingen les krijgen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben. Al deze scholen hebben problemen met het financieren van de zorgkosten. Dit komt omdat een deel van het geld voor het onderwijs niet aan de scholen gegeven wordt maar aan de zorginstelling of aan de ouders van de kinderen. Scholen moeten dan met de instelling of de ouders onderhandelen over wie wat betaalt. “Het is bizar dat scholen moeten leuren bij ouders en zorginstellingen voor de financiering van het onderwijs”, zegt Siderius. “Dekker laat ouders en scholen gewoon voortmodderen, terwijl het nota bene gaat om gehandicapte kinderen”.

Het budget dat beschikbaar is voor passend onderwijs is niet toereikend voor de zorg aan leerlingen met een ernstige handicap. De zorg is duur en valt buiten het onderwijsbudget. Veel scholen schieten het benodigde geld nu zelf voor maar die situatie moet niet te lang voortduren. Als er geen oplossing komt, is het goed mogelijk dat scholen stoppen met onderwijs aan EMB-leerlingen. Staatssecretaris Dekker en Van Rijn hebben nu toegezegd om een Rapid Response Team op te zetten dat in actie komt wanneer scholen en ouders of zorginstellingen er samen niet uitkomen.

© Nationale Zorggids