Logo_cbp_logo

In de Jeugdwet is geen bepaling opgenomen over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht door jeugdhulpverleners wanneer gemeenten gegevens nodig hebben voor de financiële afwikkeling en controle op jeugdzorg. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie verzocht om zo snel mogelijk een specifieke wettelijke bepaling op te stellen. Dit meldt het CBP.

Het CBP heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) in een brief geïnformeerd over de lacune in de wetgeving. Het college dringt er op aan dat de bewindspersonen zo snel mogelijk een wettelijke bepaling opstellen die het doorbreken van de geheimhoudingsplicht voor jeugdhulpverleners in bepaalde gevallen mogelijk maakt. 
 
De Jeugdwet bepaalt dat jeugdhulpverleners een geheimhoudingsplicht hebben. Zij mogen daardoor alleen gegevens van hun patiënten verstrekken aan gemeenten wanneer de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven. De gemeenten zijn echter sinds de invoering van de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdzorg en hebben gegevens nodig voor de financiële afwikkeling van en controle op de jeugdhulp. Dat de gegevens alleen gedeeld mogen worden als de patiënt hier toestemming voor geeft, is geen structurele oplossing, aldus het CBP. De toestemming wordt namelijk niet altijd gevraagd, is wellicht niet specifiek genoeg en het is niet duidelijk of de toestemming wel altijd vrijwillig wordt gegeven.
 
Het CBP kaart de lacune aan nadat meerder vragen gesteld werden over de rechtmatigheid van handelen van jeugdhulpverleners die gegevens van jeugdige GGZ-cliënten aan gemeenten verstrekten. Volgens het CBP mag de overheveling van de jeugdzorg en de jeugd-GGZ naar gemeenten geen verslechtering voor de privacywaarborging van cliënten inhouden. Zolang er op landelijk niveau niet een wettelijke bepaling ingevoerd wordt, is dit echter wel het geval. Het CBP dringt daarom aan op een snelle invoering van een wettelijke bepaling die het voor jeugdhulpverleners mogelijk maakt om de geheimhoudingsplicht te doorbreking in bepaalde gevallen. 
 
© Nationale Zorggids