Normal_pesten_jongens_onherkenbaar

In het schooljaar 2013/2014 zijn er bij de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie 2230 meldingen binnengekomen. Het jaar daarvoor telde het aantal meldingen 2379. Iets meer dan de helft van de meldingen valt in de categorie psychisch geweld. Hierbij gaat het vooral om (cyber)pesten. 86 meldingen betroffen seksueel misbruik. Dit melden de Inspectie van het Onderwijs en Novum. 

Overige meldingen betreffen seksuele intimidatie, fysiek geweld, en discriminatie en radicalisering. Iets meer dan de helft van de meldingen bij vertrouwensinspecteurs betreft psychisch geweld. Hierbij gaat het in veel gevallen over pesten, met name in het basisonderwijs. Daar ging 60 procent van de meldingen psychisch geweld over pesten. In de categorie fysiek geweld valt op dat de helft van de gevallen geregistreerd staat als 'niet strafbaar'. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vechtpartijen tussen kinderen op het schoolplein of in de les, maar ook om schoppen, slaan, bijten en duwen.
 
Het afgelopen schooljaar zijn 86 meldingen over seksueel misbruik binnengekomen. In bijna een kwart van de gevallen was de beklaagde een met taken belaste persoon zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. Dit betekent ook dat in driekwart van de meldingen de beklaagde bijvoorbeeld een medeleerling of een andere leeftijdsgenoot is.
 
Het aantal meldingen in het voortgezet onderwijs nam licht af. In het speciaal onderwijs zit een behoorlijke stijging, ten opzichte van eerdere jaren, van gemeld psychisch- en fysiek geweld. Als het gaat om psychisch geweld zien we vooral een stijging in de rubriek ‘dreigen’ of ‘dreigen met fysiek geweld’.
 
Problemen in of rond de school op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld en discriminatie en radicalisering kunnen worden gemeld aan de vertrouwensinspecteur van de inspectie. Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen dit doen. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert zo nodig.
 
© Nationale Zorggids