Normal_doctor-getty-250x200_dokter

Staatssecretaris Van Rijn (VWS), huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG en Augeo gaan samenwerken om de signalering en aanpak van kindermishandeling door huisartsen te verbeteren. Er wordt een digitale alert ontwikkeld, huisartsen gaan betere regionale samenwerkingsafsprakenmaken en er komen extra trainingsmogelijkheden voor huisartsen. 

Via de digitale alert krijgen huisartsen automatisch een waarschuwing als sprake is van bepaalde risicosituaties, zoals verslavingsproblematiek of partnergeweld. Met behulp van het signaal kan de huisarts vragen naar de veiligheid en het welzijn van de kinderen. Het vertrouwen dat huisartsen hebben bij hun patiënten maakt hen een belangrijke gesprekspartner om signalen van kindermishandeling bespreekbaar te maken. En om in gesprek met de ouders te zoeken naar hulp zodat de mishandeling een halt wordt toegeroepen. De alert biedt praktische ondersteuning bij het voeren van een gesprek met de ouders en bij het zoeken naar passende ondersteuning voor het gezin.

Van Rijn: "Kindermishandeling kan gestopt worden als een volwassene in de omgeving van het gezin doorheeft wat er aan de hand is en actie onderneemt. De huisarts kan die rol in veel gevallen spelen. Daarom ondersteun ik van harte de initiatieven van de huisartsen en Augeo Foundation om kindermishandeling beter te herkennen en vervolgens sneller en beter te handelen. Zodat mishandeling stopt en er hulp op gang kan komen voor het hele gezin. Voor elk kind dat met deze inspanningen uit een benarde situatie geholpen wordt, is een wereld gewonnen."

© Nationale Zorggids