Normal_geld_briefgeld

De bewering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er een bezuiniging van 270 miljoen euro dreigt op de huidige budgetten voor de Jeugdwet en de Wmo klopt niet. “Van bezuinigingsplannen is op geen enkel terrein sprake,” aldus een woordvoerder van het ministerie van VWS. Dit meldt Gemeente.nu. 

Op 10 april meldde de Nationale Zorggids dat de VNG waarschuwde dat gemeenten dit jaar mogelijk nog 270 miljoen euro extra moeten bezuinigingen op Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Er zou een tekort ontstaan in het budget voor de Wet langdurige Zorg (Wlz) omdat mensen minder lang thuis blijf wonen dan gedacht. Volgens de vereniging van gemeenten wil het Rijk dit tekort opvullen door te bezuinigingen op het budget voor de Jeugdwet en de Wmo. Het zou, aldus de VNG, gaan om 125 miljoen euro voor Jeugdzorg en 145 miljoen euro voor Wmo. Deze bedragen kunnen in 2018 oplopen tot 135 miljoen euro voor jeugd en 300 miljoen euro voor Wmo. Dit schreef de VNG in een brief die ze aan colleges en gemeenteraden stuurde. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid laat echter weten dat de bewering niet waar is. Er is, aldus een woordvoerder, geen dreiging van nieuwe bezuinigingen. “Van bezuinigingsplannen is op geen enkel terrein sprake,” aldus het VWS. “Als er door gemeenten meer zorg is verleend dan geld is gegeven, praten we over meer geld voor Wmo/Jeugd en minder voor de Wet langdurige zorg,” legt de woordvoerder van het ministerie uit. “Is er door gemeenten minder zorg verleend praten we over minder geld voor Wmo/Jeugd en meer voor Wlz.”
 
© Nationale Zorggids