Normal_download__3_

Onderzoekers hebben ontdekt dat wanneer bleekmiddel wordt gebruikt bij het schoonmaken van het huis, dit leidt tot meer problemen aan de luchtweg bij kinderen. Wanneer minstens één keer per week met bleekmiddel gepoetst wordt, verhoogt dit de kans op luchtweginfecties met gemiddeld 18 procent. Dit meldt de New York Times. 

Gedurende het onderzoek werd het gebruik van bleekmiddel in de huizen van 9102 gezinnen wonend in Nederland, Finland en Spanje bijgehouden. Alle gezinnen hadden kinderen van tussen de negen en tien jaar oud. Er werd bijgehouden wat de effecten van het bleekmiddelgebruik waren op de luchtweggezondheid van de kinderen. De conclusie is dat het gebruik van bleekmiddel leidt tot meer luchtwegklachten bij de kinderen. 
 
Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met allerlei andere factoren, zoals de aanwezigheid van schimmels in huis of het feit of één van de ouders rookt, blijkt dat het schoonmaken met bleekmiddel de gezondheid van kinderen aantast. Wanneer minstens één keer per week met bleekmiddel schoongemaakt wordt, leidt dit gemiddeld tot 18 procent meer luchtweginfecties. Voor andere ziektes ligt dit percentage nog hoger: de kans dat het kind griep krijgt, is 20 procent hoger en de kans op terugkerende tonsillitis neemt met 35 procent toe. 
 
Volgens hoofdonderzoeker Lidia Casas van het Center  for Environment and Health in België kunnen er geen aanbevelingen gedaan worden over veilig gebruik van bleekmiddel. De onderzoekers hebben namelijk niet gekeken naar de hoeveelheid bleekmiddel die gebruikt werd of naar de sterkte van het bleekmiddel. 
 
© Nationale Zorggids